Javni poziv na zbor građana!

Mjesni odbor 2 u suradnji s načelnikom Općine Maruševec organizira Zbor građana za naselja Bikovec i Selnik koji će se održati u nedjelju 4. veljače 2018. godine, u 10 sati u društvenom domu Greda.

Tema zbora građana je upoznavanje mještana o izgradnji kanalizacijske mreže – Aglomeracija Varaždin.    Molimo sve mještane naselja Selnik i Bikovec da se odazovu na najavljeni zbor građana.

Promjena veličine fonta
Kontrast