Za projekte Općine Maruševec odobreno 360.000,00 kuna

Općina Maruševec javlja se sa svojim projektima na sve objavljene natječaje , a što dokazuju i sredstva koja je dobila od Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Tako je od Ministarstva kulture odobreno 100.000,00 kuna za radove na sanaciji crkve Sv. Jurja u Maruševcu. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobreno je 150.000 kuna za projekt „Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševec“, te od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 110.000,00 kuna za projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec“.

Tako će Općina Maruševec od spomenutih ministarstava dobiti 360.000,00 kuna za realizaciju prijavljenih projekata