Uskoro započinju radovi u Općini Maruševec po projektu Aglomeracija Varaždin

Maruševec, 13. rujna 2017. godine – Nakon potpisivanja partnerskog Ugovora s poduzećem Varkom d.d., u sljedećih nekoliko mjeseci na području Općine Maruševec trebali bi početi radovi na sustavu odvodnje u vrijednosti preko 59 milijuna kuna.

Aglomeracija Varaždin obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava otpadnih voda na područjima Aglomeracije gdje sustav nije izgrađen ili je nedovoljno izgrađen s ciljem povećanja priključenosti stanovništvu na javni sustav odvodnje, sanaciju dijela postojećeg sustava mješovite odvodnje grada Varaždina, odnosno izgradnja rasteretnih kolektora i objekata u svrhu ispravnog funkcioniranja sustava odvodnje, te zaštite recipijenta preljevnih voda i tla od procjeđivanja.

Sustav odvodnje Aglomeracije Varaždin obuhvaća područje Općine Maruševec, kao i općina Cestica, Vinica, Sračinec, Petrijanec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec, Trnovec Bartolovečki te Grada Varaždina, na čijim se područjima planira izgradnja ukupno 203.917 metara novih gravitacijskih cjevovoda, 37.006 metara tlačnih cjevovoda, 564 metra rasteretnog kanala, 108 crpnih stanica, te tri kišno-retencijska bazena.

Prilikom potpisivanja partnerskog ugovora s VARKOM-om u varaždinskoj Gradskoj vijećnici, svoje zadovoljstvo nije krio načelnik Općine Maruševec Damir Šprem, koji ističe kako se radi o najvećem projektu komunalne infrastrukture koji obuhvaća Općinu Maruševec i okolicu i vrijedan je  684.664.161,00 kuna, od čega je 71,38 posto financirano bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok se preostalih 28,62 posto financira nacionalnim sredstvima.

-Na području Općine Maruševec planirana je izgradnja 30.822 metara sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, 4.613 metara tlačnih cjevovoda i 20 crpnih stanica. Ovime se otvara nova stranica razvoja za našu općinu jer se počinje graditi nešto što će koristiti nama i budućim generacijama, što direktno utječe na očuvanje okoliša ali i daje novi gospodarski predznak Općini Maruševec, istaknuo je načelnik Šprem te dodao kako će se kroz Aglomeraciju pročišćivati otpadne vode javnog sustava odvodnje i otpadne vode iz septičkih jama sa dijelova Aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja sustava odvodnje.

Promjena veličine fonta
Kontrast