Općini Maruševec odobren vrijedan projekt za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada!

Vrijednost prijavljenog projekta u kojemu je Općina Maruševec iskazala interes za nabavu 3.291 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima iznosi preko pola milijuna kuna!

Općina Maruševec krenula je krajem travnja ove godine s pripremom projekta za prijavu na objavljeni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na poziv su se mogli prijaviti gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom s potrebnim brojem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Budući da je Općina Maruševec u potpunosti ispunila sve preduvjete Javnog poziva Fonda, dostavljen je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kojeg je potpisao načelnik Damir Šprem ističući pritom kako Općina Maruševec želi biti na razini visoko razvijenih općina i gradova po pitanju razdvajanja i recikliranja otpada, u cilju očuvanja i zaštite prirode, a na dobrobit svih građanki i građana Općine Maruševec. –Projekt smo pripremili kako bi uspostavili kvalitetni, postojani i ekonomski učinkoviti sustav sakupljanja komunalnog otpada na području općine, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i naravno, zaštitom javnog interesa, rekao je Šprem.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.“ prema specifičnom cilju – smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta, rekao je zamjenik načelnika Mario Klapša, kazavši kako vrijednost projekta iznosi 515.958,39 kuna, od čega će se 85 posto, odnosno 438.564,63 kune financirati sredstvima Fonda, dok će 15 posto tj. 77.393,76 kune osigurati Općina Maruševec u svojem proračunu. -Po potpisivanju Ugovora kojime smo Općini Maruševec uštedjeli značajna proračunska sredstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kreće u nabavu spremnika za papir/karton i plastiku, koje će potom Općina Maruševec preuzeti, prenijeti u svoje vlasništvo, i uručiti građanima za odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima, zaključio je Klapša.

Promjena veličine fonta
Kontrast