Prijave štete od elementarne nepogode suše

Za područje Općine Maruševec zbog nastalih šteta na ratarskim kulturama (obrtnim sredstvima) proglašena je elementarna nepogoda zbog suše. Obavještavamo građane da nastale štete od elementarne nepogode mogu prijaviti u prostorijama Općine Maruševec

od srijede 27. rujna do srijede 04. listopada 2017. godine

u vremenu od 09,00 DO 14,00 sati

 

PRILIKOM PRIJAVE ŠTETE POTREBNO JE PREDOČITI:

OSOBNU ISKAZNICU I OIB VLASNIKA NEKRETNINE, POSJEDOVNE LISTOVE ODNOSNO ISPIS KATASTARSKIH ČESTICA PRIJAVLJENIH U UPISNIKU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ILI ARKODU, NA KOJIMA JE NASTALA ŠTETA OD SUŠE ,  TOČAN PODATAK O POVRŠINI POD ODREĐENOM POLJOPRIVREDNOM KULTUROM I BROJ ŽIRO – RAČUNA.

PRIJAVITELJI KOJI NEĆE POSJEDOVATI POTPUNU, NAPRIJED NAVEDENU, A OD DRŽAVNOG POVJERENSTVA  PROPISANU DOKUMENTACIJU, KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV, NEĆE MOĆI PODNIJETI ZAHTJEV.

Promjena veličine fonta
Kontrast