Poziv javnosti na dostavu mišljenja o nacrtu prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Maruševec,  dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga, te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Pisane primjedbe na nacrt  Odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (niže) i to elektroničkom poštom na e-mail: opcina@marusevec.hr do 23. siječnja 2018. godine.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

 Odluka Maruševec

Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast