Poplave glavna točka 9. sjednice Općinskog vijeća

U  petak, 19. rujna održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec. Dnevni red sjednice je promijenjen tako da je prva točka bila informacija o poplavama, a vijećnicima je na pitanja o istima kao i o poduzetim mjerama govorio načelnik općine Maruševec Ivan Šagi. Kako je u uvodu napomenuo načelnik, problema velikih oborina nije bila pošteđena ni općina Maruševec, a posljedice su vidljive gotovo na cijelom području općine o čemu smo detaljnije već pisali. Poduzeto je sve ono što je općina mogla poduzeti, angažirana su dobrovoljna vatrogasna društva i sami mještani te se prišlo ispumpavanju poplavljenih podruma i gospodarskih objekata gdje god je to bilo zatraženo. Klizište u Čalincu  ispod Doma kulture prema Koretincu gdje je otklizao dio nerazvrstane ceste, na zahtjev načelnika odmah je geološko istraženo kako bi se utvrdila dubina klizišta do čvrstog nepropusnog sloja  i izradio projekt sanacije cjelokupnog dijela nastalog klizišta. Klizište je obilježeno, a cesta je zatvorena za promet. U Jurketincu uz glavnu cestu Varaždin – Ivanec nogometno igralište se  našlo pod 40-ak centimetara vode, a poplavljeni su i dijelovi naselja.  O cijeloj problematici poplavljivanja Općine Maruševec upoznata je Županija Varaždinska, Hrvatske vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a zbog manjkavosti na propustu u Jurketincu i Hrvatske ceste. Od svih njih zatražena je provedba aktivnosti, kako na  sanaciji tako i na reguliranju tokova kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti. U raspravi su vijećnici također sugerirali određene aktivnosti koje je potrebno poduzeti na pojedinim područjima, a svi su se složili da su upravo dobrovoljna vatrogasna društva dala maksimum na saniranju posljedica i za što ih treba posebno pohvaliti, tim više što se intervencije nastavljaju kroz cijeli tjedan. Čim su to vremenske prilike dopustile, prišlo se sanaciji puteva kao i uređenju odvodnih jaraka i odvoda prema kanalu Črna Mlaka. Most na župnikovom putu koji je probijen jer je zaustavljao vodeni tok također će biti ubrzo saniran jer dolazi vrijeme poljskih radova.