Podjela paketa FEAD

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec započelo je sredinom ožujka s provedbom projekta ”Humanitarni paket za središnju Hrvatsku”, a čije je razdoblje provedbe jedna godina (30.9.2016.-29.9.2017). Provedba projekta biti će realizirana u 3 podjele, a obuhvatit će područja grada Ivanca, grada Lepoglave, općine Donja Voća, općine Klenovnik, općine Maruševec te općine Bednja.
Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, a jedan od partnera u projektu je GCK Ivanec. Projekt je odobren od stane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiran je iz Fonda europske pomoći za najugroženije (FEAD). Razdoblje provedbe projekta je jedna godina (30.9.2016.-29.9.2017.).
Cilj projekta je podjelom hrane i higijenskih potrepština pomoći najsiromašnijim našim sugrađanima koji žive ispod granice siromaštva. Korisnici projekta su siromašne osobe i osobe u riziku od siromaštva prema kriterijima Hrvatskog Crvenog križa i to: korisnici zajamčene minimalne naknade evidentirani od centara za socijalnu skrb, zatim slijede osobe koje nisu korisnici ZMN ali su u teškoj materijalnoj situaciji, a koje su evidentirane u zajedničkoj suradnji CZSS i GDCK Ivanec prema jasno definiranim kriterijima.
Tijekom ožujka ove godine realizirana je prva podjela u sklopu koje se podijelilo ukupno 626 prehrambenih paketa za najsiromašnije naše sugrađane. Podjelom su bila obuhvaćena: 158 korisnika s područja grada Ivanca, 137 korisnika s područja grada Lepoglave, 126 korisnika s područja općine Bednja, 98 korisnika s područja općine Donja Voća, 74 korisnika s područja općine Maruševec i 33 korisnika s područja općine Klenovnik.
Druga je podjela realizirala tijekom svibnja u sklopu koje je podijeljeno ukupno 580 prehrambenih paketa, a kojom je obuhvaćeno ; 150 korisnika s područja grada Ivanca, 131 korisnik s područja grada Lepoglave, 117 korisnika s područja općine Bednja, 80 korisnika s područja općine Donja Voća, 72 korisnika s područja općine Maruševec te 30 korisnika s područja općine Klenovnik.
Vrijednost prehrambenih paketa u prvoj podjeli za područje djelovanja GDCK Ivanec iznosila je 62.126,05 kn, dok je u drugoj podjeli iznosila 53.576,84 kn. Treća podjela slijedi sredinom srpnja, koja će uz pakete hrane čija će vrijednost iznositi 52.043,66 kn, sadržavati i pakete
higijene ukupne vrijednosti 32.033,36 kn. Sveukupna vrijednost treće podjele iznosit će 84.077,02 kn.
U provođenju projekta GDCK Ivanec od iznimne su pomoći gradovi i općine, od kojih pojedini od njih pakete distribuiraju na teren u suradnji sa svojim vatrogasnim društvima, a pojedini u suradnji sa svojim zaposlenicima.
GDCK Ivanec zahvaljuje na velikoj pomoći u distribuciji paketa hrane: gradu Ivancu i DVD-u Ivanec;DVD-u Bedenec, DVD-u Margečan, DVD-u Salinovec, DVD-u Radovan i DVD-u Gaćice; Gradu Lepoglavi i DVD-u Lepoglava, DVD-u Višnjica i DVD-u Kamenica ; Općini Maruševec i DVD-u Maruševec, Općini Donja Voća i njihovim zaposlenicima, Općini Bednja i njihovim zaposlenicima i Vatrogasnom društvu Bednja, Općini Klenovnik i DVD-u Klenovnik.
Također veliko hvala Srednjoj školi Ivanec i Odgojnom domu Pahinsko Ivanec koji su pomagali prilikom istovara prehrambenih paketa.

Ravnateljica GDCK Ivanec: Jasminka Ruhek, dipl.soc. radnik

Promjena veličine fonta
Kontrast