Općina Maruševec

Područje općine Maruševec svojim je najvećim dijelom smješteno na blagim brežuljcima koji su dio prigorja Maceljske gore i Ravne gore. Sjeveroistočnu granicu općine čini početak Varaždinskog polja kojeg je od davno presjecao nestalni tok rijeke Drave. Iskopine pješčanog šljunka pokazuju da je nekada tok Drave gotovo dodirivao pobrdje odnosno crtu koju danas čini cesta koja od Grede vodi prema Vinici i dalje prema Sloveniji. Paralelno uz tu cestu po obroncima brežuljaka vodi stari seoski put koji povezuje sela Maruševec, Čalinec, Koretinec, Ladanje Donje i Gornje, da bi se kod Opeke spustio na prometnicu Greda-Vinica.

Pitomi brežuljkasti pejsaž s livadama i šumama bio je oduvjek privlačan prostor za obitavanje. Zbog toga je ovaj prostor bogat spomenicima kulture, počevši od prapovijesnih nalazišta, ostataka starorimskih puteva, srednjevjekovnih gradina, do danas sačuvanih dvoraca, kurija, crkvi i kapela. Arheološka nalazišta nalaze se u Maruševcu (lokalitet Funtekov breg), te u Koškovcu, Druškovcu i Cerju Nebojse (lokalitet “Gradišće”-Tumulus). Iako su mnogi od spomenika propali kroz burna povijesna zbivanja, upravo ovdje sačuvan je jedan od najljepših zagorskih dvoraca koji se spominje već u 14. stoljeću, sagrađen od kamena u 16. stoljeću, dograđivan u 17. stoljeću. Današnji je izgled dobio obnovom i dogradnjom na klasicistički način u 19. stoljeću. Pripada mu djelomično očuvani park zaštićen kao hortikulturni spomenik.

Općina Maruševec spada u red većih općina Županije Varaždinske, površine 50 km2 i broji 6.379 stanovnika. Oni žive u 1.862 domaćinstava u 16 naselja. Gustoća naseljenosti iznosi 133 stanovnik na km2 što znatno odudara od prosječne naseljenosti u Republici Hrvatskoj koja iznosi 85 stanovnika na 1 km2. Naselja koja spadaju u općinu Maruševec su: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Cerje Nebojse, Čalinec, Donje Ladanje, Druškovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki i Selnik. Općina Maruševec graniči sa općinama: Vinica, Petrijanec, Vidovec, Donja Voća te Ivanec. Općinsko središte Maruševec prometno je dobro povezano sa širom okolicom i županijskim centrom Varaždinom, od kojega je udaljeno oko 13 km. Željeznice ima manjim dijelom.

Klimatske specifičnosti, izražene su kao svežiji perialpski i kontinentalni panonski klimatski elementi, što ukazuje na tip svježe umjerene klime kontinentalnih osobina. Zahvaljujući klimatskim uvjetima i specifičnom geografskom smještaju, na ovom terenu uspjevaju sve vrste žitarica, razne povrtne kulture i vinova loza, pa se aktivno stanovništvo Maruševca pretežno bavi poljodjelstvom, vinogradarstvom, voćarstvom, a nešto manje stočarstvom i šumarstvom.

Pitomi obronci Haloze obrasli vinogradima i šumama, a plodne oranice i livade na rubnim dijelovima Panonske nizine, garant su za razvoj u svijetu sve traženijeg seoskog turizma. Postoje također dobre mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma koji imaju na ovim prostorima dugu tradiciju.