Predškolski odgoj

Dječji vrtić Maja Pčelica

Dječji vrtić u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 7 – 10-satni boravak, druge rekreacijske programe tijekom godine, jednodnevni izleti na području Varaždinske županije, zimovanje djece (jednodnevno i višednevno), programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, sudjelovanje u javnim nastupima, šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama, organizirano plivanje u ljetnim mjesecima, obilježavanje svjetskih dana, svečanosti, blagdana, praznika, provođenje projekata, posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama, ustrojstvo rada u ljetnim mjesecima temeljem prijava roditelja-korisnika usluga (srpanj-kolovoz).

U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u RH, uz redovite programe i posebne programe odgojno-obrazovnog rada, provode se sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada te su doneseni protokoli postupanja u mogućim rizičnim situacijama: postupci i mjere u primjeni za preuzimanje i predaju djeteta u predškolsku ustanovu, bijeg djeteta iz ustanove, mjere sigurnosti u vrtiću i dvorištu, ozljede, bolest djeteta i prva pomoć, postupci i mjere nadzora kretanja odraslih osoba u objektima i oko objekata Dječjeg vrtića, postupanje u slučaju nasilja u obitelji djece, nasilja među djecom, nasilje između odgajatelja i roditelja i općenito slučajevima nasilnog ponašanja u predškolskoj ustanovi, postupanje u situacijama kod razvoda braka roditelja čije psihofizičko stanje ugrožava sigurnost djeteta.

Kontakt:

Ravnateljica: Snježana Kovaček

Adresa: Vladimira Nazora 138, Donje Ladanje, 42243 Maruševec

Tel: 042-727-610
Fax: 042-727-097
Web: https://www.facebook.com/majapcelicadonjeladanje/
Email: maja.pcelica@vz.t-com.hr