Objava zbirne liste i pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Maruševec

MJESNI ODBOR I:

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO I- HNS, SDP, HSU

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO I- HSS, HDZ

Zbirna kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO I

MJESNI ODBOR II:

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO II- HDZ, HSS

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO II -HNS. SDP, HSU

Zbirna kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO II

MJESNI ODBOR III:

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO III- grupa birača- nositelj liste Slavko Peharda

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO III- HDZ,HSS

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO III- HNS,SDP, HSU

Zbirna kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO III

MJESNI ODBOR IV:

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO IV HNS, SDP, HSU

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO IV- HSS, HDZ

Zbirna kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO IV

MJESNI ODBOR V:

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO V – HNS, SDP, HSU

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO V HDZ

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO V -HSS

Zbirna kandidacijska lista za izbor članova Vijeća MO V

 

Promjena veličine fonta
Kontrast