Obavijest prijava štete

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE NA ČIJIM SU POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA, DANA 21. i 22. TRAVNJA 2017. GODINE NASTALE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE – MRAZA, DA  NASTALU ŠTETU

MOGU PRIJAVITI

       U PROSTORIJAMA OPĆINE MARUŠEVEC

          OD UTORKA 2. SVIBNJA 2017. DO PETKA 5. SVIBNJA 2017. G.

U VREMENU   OD   09,00   DO   14,00   SATI.

PRILIKOM PRIJAVE ŠTETE POTREBNO JE PREDOČITI:

OSOBNU ISKAZNICU I OIB VLASNIKA NEKRETNINE, POSJEDOVNE LISTOVE ODNOSNO ISPIS KATASTARSKIH ČESTICA PRIJAVLJENIH U UPISNIKU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ILI ARKODU, NA KOJIMA JE NASTALA ŠTETA OD MRAZA I BROJ ŽIRO RAČUNA.

UKOLIKO SE RADI O TRAJNIM NASADIMA (VOĆNJACI I VINOGRADI) POTREBNO JE DATI TIČAN PODATAK O BROJU I VRSTI STABALA VOĆAKA, ZA VINOGRADE BROJ TRSOVA, A ZA OBRTNA SREDSTVA POTREBNO JE DATI TOČAN PODATAK O POVRŠINI POD ODREĐENOM POLJOPRIVREDNOM KULTUROM.

PRIJAVITELJI KOJI NEĆE POSJEDOVATI POTPUNU, NAPRIJED NAVEDENU, A  OD  DRŽAVNOG  POVJERENSTVA  PROPISANU DOKUMENTACIJU, KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV, NEĆE MOĆI PODNIJETI ZAHTJEV.

                                                                                                    OPĆINA MARUŠEVEC

Promjena veličine fonta
Kontrast