Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:  

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

Razlozi donošenja akta: Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) obvezane su jedinice lokalne samouprave da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 4. travnja 2018. godine do 12 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr )

 

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama“ ili na email: opcina@marusevec.hr

 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr

Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te dviljim životinjama

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedlog odluke

Promjena veličine fonta
Kontrast