Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj

J A V N I  P O Z I V
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU
I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

 Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi:  ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
 Razlozi donošenja akta: Članak 57. Zakona o porezu na dohodak (”Narodne novine” 115/16 i 106/18)
 Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke
 Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):  zaključno do 24. siječnja 2019. godine do 10.00 sati
 Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr )
 Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail:  opcina@marusevec.hr
 Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Promjena veličine fonta
Kontrast