Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

JAVNI POZIV
Za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

Razlozi donošenja akta: Razlozi donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada je usklađenje s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) koji definira obvezu donošenja Odluke.
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 21. studenog 2018. godine do 10 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada“ ili na email: opcina@marusevec.hr
 Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec  www.marusevec.hr

221018-Javni-poziv-za-Savjetovanje-s-zainteresiranom-javnošću-Odluka-o-mjerama-za-sprječavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada.docx

221018-Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-Odluka-o-mjerama-za-sprječavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada.doc

221018-Odluka-o-mjerama-za-sprječavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada.doc

Promjena veličine fonta
Kontrast