Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Maruševec

J A V N I  P O Z I V
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O ODLUCI O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

U VLASNIŠTVU OPĆINE MARUŠEVEC

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi:   ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI  
Razlozi donošenja akta: Članak 6. i 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” 125/11, 64/15 i 112/18)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama Prijedloga Odluke
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 30. siječnja 2019. godine do 10 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)  
Adresa za podnošenje prijedloga: E-mail: opcina@marusevec.hr  
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Promjena veličine fonta
Kontrast