Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Plan gospodarenja otpadom Općine Maruševec za razdoblje 2018. do 2023. godine
Razlozi donošenja akta: Razlozi za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Maruševec je usklađenje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) kao i važećim zakonskim propisima vezanim uz gospodarenje otpadom. Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Planom gospodarenja otpadom Općine Maruševec za razdoblje 2018. do 2023. godine, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 3. lipnja 2018. godine do 12 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan gospodarenja otpadom Općine Maruševec za razdoblje 2018. Do 2023. godine“ ili na email: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedlog Plana gospodarenja otpadom
Plan gospodarenja otpadom – Nacrt

Promjena veličine fonta
Kontrast