Javni poziv Varaždinske županije za financiranje programa i projekata udruga

Dana,  6. rujna 2017. godine, župan Varaždinske županije raspisao je javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2017. godini.  Rok za podnošenje prijava je zaključno do 9. listopada 2017. godine. Više informacija o područjima dodjele financijski sredstava, uvjetima,  mogućim iznosima sredstava  i obrazac za prijavu dostupan je na Službenim stranicama Varaždinske županije:

http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/2017/2-javni-poziv-i-natjecaji/rujan/udruge/javni-natjecaj-udruge-1.pdf

Promjena veličine fonta
Kontrast