Javni poziv redovitim studentima za dodjelu stipendija

OPĆINA MARUŠEVEC

JAVNI POZIV REDOVITIM STUDENTIMA

ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Općina Maruševec će svim redovitim studentima s područja Općine Maruševec, koji prvi put upisuju godinu studija koju polaze, dodijeliti stipendije za akademsku godinu 2017/2018., počevši od 01. 09. 2017. godine.

Prijave za dodjelu stipendija  primaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec do 18. listopada 2017. godine.

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu. Uvjet za dobivanje stipendije je da student ima prebivalište na području Općine Maruševec najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član student, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Maruševec.

Obrazac prijave za dodjelu stipendije nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec, a može se i podići u Općini Maruševec, a uz prijavu student je dužan priložiti:

  • potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju;
  • potvrdu Policijske uprave o prijavi mjesta prebivališta;
  • presliku osobne iskaznice;
  • presliku domovnice;
  • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec);
  • izjavu studenta o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac izjave nalazi se na Internet stranici Općine Maruševec) i
  • presliku kartice žiro-računa ili tekućeg računa otvorenog kod banke na ime studenta.

Studenti koji već primaju stipendiju, odnosno potpisali su sa Općinom Maruševec ugovor o dodjeli stipendije u prethodnim akademskim godinama dužni su kao uvjet nastavka korištenja stipendije dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, najkasnije do 18. listopada 2017.g.:

  • potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju i
  • presliku osobne iskaznice.

 

Načelnik Općine Maruševec
Damir Šprem

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava studenta da nije korisnik druge stipendije

Prijava na natječaj za stipendiju