Javna rasprava o prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Maruševec

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Maruševec

Obrazloženje:
1_Prijedlog plana za javnu raspravu
2_Obrazloženje
3_Sažetak za javnost
4_Kartogram

Odredbe za provođenje:
1_Odredbe za provođenje
2_Prijedlog pročišćenog teksta Odredbi za provođenje

Grafike:
K.1 Korištenje i namjena površina
K.2.1 Pošta i telekomunikacije
K.2.2 Plinoopskrba i elektroenergetika
K.2.3 Vodnogospodarski sustav
K.2.4 Odvodnja i postupanje s otpadom
K.3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
K.4.1 Donje Ladanje
K.4.1.a Donje Ladanje i Čalinec
K.4.2 Korenjek, Koretinec, Čalinec, Kapelec, Biljevec i Maruševec
K.4.3 Bikovec, Jurketinec, Selnik i Greda
K.4.4 Brodarovec, Novaki i Druškovec
K.4.5 Cerje Nebojse i Koškovec

Izvješće:
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast