Javna nabava

2018.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2018. god.

Evidencija svih ugovora za 2017. godinu

Izjava o nekažnjavanju - 3. izmjene i dopune PPUO Maruševec

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka O Izradi 3 Izm PPUO Maruševec (2017)

Plan nabave Općine Maruševec za 2018. godinu

Ponudbeni list - 3. izmjene i dopune PPUO Maruševec

Ponudbeni troškovnik - izrada 3. Izmjena i dopuna PPUO Maruševec

Poziv za dostavu ponude

Jednostavna nabava – izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat “Izgradnja kulturnog centra Maruševec” (30.08.2018.):

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda - glavni projekt KULTURNI CENTAR MARUŠEVEC.pdf

2017.

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Damir Šprem

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Mario Klapša

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Ponudbeni list - modernizacija nerazvrstanih cesta

Ponudbeni troškovnik nerazvrstane ceste

Poziv na dostavu ponude

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2016.

Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.

Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.

2015.

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu

Izjava općinskog načelnika o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Plan nabave za 2015. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina

Registar bagatelne nabave 2015. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.

2014.

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2014. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za razdoblje od 2014. do 2016. godine

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

2013.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Program javnih potreba za 2013. godinu

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini

2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini