Razvojni projekti

Infrastrukturni projekti – 2021. godina

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DO KRAJA 2021. GODINE:

Javne površine:

  • Uređenje dječjih igrališta na području Općine Maruševec
  • Uređenje sportsko-rekreacijskih terena
  • Proširenje i uređenje groblja u Maruševcu

Prometnice i prometne površine:

  • Uređenje lokalnih cesta
  • Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
  • Sanacija prometnica nakon projekta Aglomeracije Varaždin
  • Sanacija nerazvrstane ceste u Čalincu – odvojak Sitnica
  • Modernizacija nerazvrstane ceste u Druškovcu – odvojak Flisi
  • Izgradnja i sanacija mostova u Mjesnim odborima I, II, III, IV i V
  • Sanacija oštećenih nerazvrstanih cesta u Mjesnim odborima I, II, III, IV i V
  • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste u Bikovcu
  • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste NC1-013 Kapelec –Hubarov put
  • Saniranje odvodnje Ulice Gustava Krkleca u Donjem Ladanju
  • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste u Maruševcu – Ločnjak II. faza
  • Uređenje autobusnih ugibališta
  • Evidentiranje nerazvrstanih cesta

Javna rasvjeta:

  • Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševec

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

  • Izgradnja reciklažnog dvorišta s nadstrešnicom u Donjem Ladanju
  • Nabava opreme za gospodarenje otpadom

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2021. do 2027. godine na temelju koncepta pametna općina