Održana edukacija članova Stožera civilne zaštite Općine Maruševec

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, u Gradskoj vijećnici Grada Ivanca održana je edukacija članova stožera civilne zaštite općina Maruševec i Donja Voća te Grada Ivanca.

U višesatnom predavanju od strane voditelja Odjela za preventivne i planske poslove Zorana Happa i suradnice Tihane Huzjak, članovi općinskih i gradskog stožera upoznati su sa svojim obvezama i odgovornostima u sustavu civilne zaštite te su osposobljeni za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Također, sudionicima edukacije predstavljen je način stožernog upravljanja u kriznim događanjima kao i važnost odnosa s javnošću. Članovi stožera civilne zaštite analizirali su na konkretnom primjeru provođenje odluka te poštivanje protokola u nastaloj kriznoj situaciji.

Općina Maruševec prošle je godine formirala općinski Stožer civilne zaštite, koji broji ukupno 10 članova. -Članovi Stožera su predstavnici javnih i žurnih službi, kao i naši sumještani koji moraju djelovati u slučaju neželjenih kriznih situacija na području naše općine. Bez obzira što do sada nismo zabilježili takve situacije u našoj sredini, predavanje je bilo korisno i važno za buduću organizaciju operativnih snaga i građana za brzo i kvalitetno postupanje na razini lokalnih samouprava, rekao je tom prilikom zamjenik načelnika Općine Maruševec Mario Klapša, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Maruševec.

Klapša je istaknuo kako ovakvo osposobljavanje na određeni način predstavlja senzibilizaciju čelnika za poslove zaštite i spašavanja. -Sustav Civilne zaštite mora biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva. Svaka općina, grad pa i županija izrađuje Procjenu rizika na osnovi koje se radi Plan zaštite i spašavanja, odnosno Plan djelovanja civilne zaštite. Općina Maruševec izradila je takav Plan i po njemu su utvrđene operativne snage kao i svi drugi sudionici koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju, zaključio je načelnik Stožera Mario Klapša.

Promjena veličine fonta
Kontrast