Obavijest o provedbi sustavne deratizacije

Na području Općine Maruševec, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi će mjere sustavne deratizacije. Deratizacija će se provoditi od petka, 8. lipnja do 18. lipnja ove godine, prema sljedećem rasporedu:

u petak, 8. lipnja: u naseljima Jurketinec, Bikovec, Biljevec,
u ponedjeljak, 11. lipnja: u naseljima Maruševec i Čalinec,
u utorak, 12. lipnja: u naseljima Koretinec, Kapelec, Donje Ladanje,
u srijedu, 13. lipnja: u naseljima Donje Ladanje, Korenjak, Brodarovec,
u četvrtak, 14. lipnja: u naseljima Novaki i Druškovec,
u petak, 15. lipnja: u naseljima Koškovec i Cerje Nebojse,
u ponedjeljak, 18. lipnja: u naseljima Selnik i Greda.

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodi se biološkim, mehaničkim ili kemijskim mjerama.

Deratizacija na području Općine Maruševec vršit će se antikoagulantnim rodenticidom na bazi bromadiolona i brodifakuma za koji je natidot vitamin K-1 (Presol plus pšenica i Broditop parafinski blokovi).

Deratizacija će se provoditi prema “Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Maruševec u 2018. godini”, te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Maruševec i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

Promjena veličine fonta
Kontrast