Dani Općine Maruševec

Poštovani mještani,

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju na svim manifestacijama povodom Dana Općine Maruševec.

 

Ivan Šagi

Načelnik Općine Maruševec