Sve objave prema različitim kategorijama Općine Maruševec

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat ”Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.” na području Općine Maruševec nositelja zahvata Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec

Na temelju  članka 14. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” br. 64/08 i 67/09), članka […]

Read more