Biskupija darovala zemljište Općini Maruševec

Maruševec, 11. studenoga 2017. godine – U prostorijama Općine Maruševec potpisan je ugovor između Općine Maruševec i Varaždinske biskupije o darivanju zemljišta za izgradnju Kulturnog centra Maruševec.

Prošlog je mjeseca varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak sa suradnicima posjetio Župu i Općinu Maruševec. Tom je prilikom obišao sakralne objekte, a primili su ga i predsjednik Općinskog vijeća Josip Špoljar te načelnik Općine Maruševec Damir Šprem, koji ga je upoznao s aktivnostima u proteklom vremenu. Na sastanku je bilo riječi o crkvenoj imovini na području Općine, a načelnik Šprem je gostima predstavio projekt izgradnje Kulturnog centra, kao i moguće lokacije za objekt koji će, kako ističe Šprem, postati bitni čimbenik kulturnog i društvenog života općine Maruševec.

S obzirom na to je Općini Maruševec jedan od prioriteta očuvanje kulture, tradicije i običaja, te da mlađe i stare generacije mještana ostanu živjeti i djelovati u svom zavičaju, s Varaždinskom je biskupijom dogovoreno darovanje zemljišta podno Crkve u Maruševcu, na kojemu će u narednim godinama niknuti multifunkcionalni objekt koji će služiti za organizaciju vremena i sadržaja namijenjenih građanima Općine Maruševec i susjednih mjesta.

Sukladno tome, ugovor o darovanju zemljišta u ime Općine Maruševec i Varaždinske biskupije ovog su tjedna potpisali župnik Župe Maruševec Krunoslav Milovec, opunomoćenik Varaždinske biskupije i načelnik Damir Šprem koji nije skrivao zadovoljstvo na ostvarenom prvom koraku prema izgradnji centralnog mjesta za kulturni, društveni i turistički razvoj općine.

Potpisivanju je nazočio i zamjenik načelnika Mario Klapša koji je otkrio kako se radi o kapitalnom projektu Općine Maruševec, koji će građanima osigurati nove, moderne prostore za potrebe rada brojnih udruga i organizaciju različitih općinskih manifestacija i događanja za sve generacije stanovnika Općine Maruševec na jednom mjestu. –Kultura je važan segment života Općine Maruševec, a već godinama ovdje se održavaju različite manifestacije, smotre folklora, sajmovi i događaji koji sve više bude interes javnosti, ali trenutno ne postoji prikladni prostor za njihovo održavanje – rekao je Klapša, te dodao kako je općinsko vodstvo zadnjih nekoliko mjeseci pripremalo koncept, ne bi li krajem prošlog mjeseca projektnu ideju Kulturnog centra Maruševec prijavili na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. – Prema pripremljenom konceptu, u Kulturnom centru Maruševec bit će smještene multifunkcionalne dvorane, prostorije za udruge, izložbe, knjižnica, igraonica, sanitarne i prostorije za tehniku, kotlovnica, itd. Novac za izgradnju povući ćemo kroz Europske fondove, i to radimo od početka, od same pripreme potrebne dokumentacije, istaknuo je zamjenik načelnika Mario Klapša.

Promjena veličine fonta
Kontrast