Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – u postupku donošenja Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

J A V N I  P O Z I V
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi:  ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 Razlozi donošenja akta: Članak 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” 68/18 i 110/18)
 Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke
 Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):  zaključno do 24. siječnja 2019. godine do 10 sati
 Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
 Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
 Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Promjena veličine fonta
Kontrast